Kontakt

LTD Usluge jdoo turistička agencija

 • OIB:

69643815719

 • Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS:

080850023

 • Telefon:

00385911234562

 • E-mail: 

prijave@vamosputovanja.com

info@vamosputovanja.com

 • Adresa:

Avenija Dubrovnik 10

 • Radno vrijeme pozivnog centra:

Ponedjeljak – Petak – 9:00-17:00

Subota – Nedjelja – zatvoreno

 • Voditelj poslovnice:

Sandra Filipčić

 • Broj police osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana:

11 – 7002589311

 • Broj police osiguranja jamčevine za turistički paket aranžmana:

45 – 7002589315

UNIQA osiguranje d.d.

Planinska 13 A

10 000 Zagreb

 • Žiro račun:

Zagrebačka banka

IBAN HR7323600001102353616

 • Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije:

Ministarstvo turizma, Samostalno sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000 Zagreb, e-mail: turisticka.inspekcija@mint.hr

 • Obavijest o načinu podnošenja prigovora:

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti:

•    putem elektronske pošte na adresu: prigovori@vamosputovanja.com

Potvrdu primitka prigovora dostaviti ćemo Vam pisanim putem.

Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

Oglasi